προσβοηθῶσι

προσβοηθῶσι
προσβοάομαι
aor subj pass 3rd pl (attic epic doric ionic)
προσβοάω
acclamo
aor subj pass 3rd pl (attic epic doric ionic)
προσβοηθέω
come to aid
pres subj act 3rd pl (attic epic doric)
προσβοηθέω
come to aid
pres subj act 3rd pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”